Strona główna » Budowa bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej »Budowa bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej

Budowa bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej

PROJEKT O NUMERZE REJESTRACYJNYM 

POIR.01.01.01-00-0919/19-00 współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie:

Dobrowolski Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - Konsorcjant

Przyznane finansowanie projektu w wysokości: 4 457 729,41 zł

Czas realizacji projektu: 33 miesiące

Celem Projektu jest opracowanie innowacji produktowej 
w postaci bezzałogowej, autonomicznej platformy pomiarowej do badania nośności naturalnych nawierzchni lotniskowych i warstw nawierzchni 
z mieszanek niezwiązanych w sposób ciągły. 

Innowacja produktowa zostanie osiągnięta dzięki przeprowadzonym pracom B+R ukierunkowanym na opracowanie innowacyjnego zintegrowanego systemu, składającego się z modułu pomiarowego oraz modułu autopilota.