Strona główna » Projekty unijne »Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów komunalnych

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów komunalnych

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów komunalnych

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów komunalnych

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów komunalnych

Tytuł projektu:  
„Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych”

Numer umowy :
POIR.02.01.00-00-0468/16

Program:    
Działanie 2.1  Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe.

Tytuł projektu:  
„Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad opracowaniem innowacyjnych pojazdów specjalistycznych”

Numer umowy :
POIR.02.01.00-00-0468/16


 Ogłoszenie nr 1052311