Strona główna » Firma »Kariera

Kariera

Dobrowolski Producent Pojazdów Specjalnych z siedzibą we Wschowie poszukuje pracowników na następujące stanowiska:

1. LAKIERNIK

Opis stanowiska:

 • lakierowanie, szpachlowanie, gruntowanie i oklejanie konstrukcji stalowych i aluminiowych.

Wymagania:

 • umiejętności lakiernicze,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • motywacja i gotowość do podjęcia pracy.

 

2. TECHNIK UTRZYMANIA RUCHU

Opis stanowiska:

 • diagnozowanie oraz usuwanie awarii i usterek wraz z eliminowaniem ich przyczyn,
 • zapewnienie utrzymania ciągłości pracy i sprawności instalacji oraz maszyn i urządzeń w zakładzie,
 • prowadzenie działań korygujących i zapobiegających w celu redukcji czasu przestojów,
 • wdrażanie modernizacji oraz usprawnień parku maszynowego,
 • wykonywanie przeglądów prewencyjnych maszyn, urządzeń oraz instalacji,
 • prowadzenie prac konserwacyjno-remontowych,
 • wsparcie przy instalacji nowych urządzeń.

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe techniczne (mechanika, elektryka, automatyka),
 • doświadczenie w diagnostyce, naprawach, przeglądach, remontach oraz modernizacjach parków maszynowych,
 • osoba, która nie boi się ubrudzić rąk smarem (takie dni zdarzają się dość często),
 • doświadczenie w pracy w dziale utrzymania ruchu w firmie produkcyjnej,
 • dobra organizacja pracy i sumienne podchodzenie do wykonywania swoich obowiązków,
 • gotowość do pracy w systemie 2-zmianowym.

 

3.  SPAWACZ

Opis stanowiska:

 • spawanie elementów i konstrukcji stalowych na podstawie rysunku technicznego,
 • kontrola zgodności z dokumentacją techniczną,
 • przygotowanie materiału do spawania,
 • czyszczenie spawanych powierzchni.

Wymagania:

 • aktualne uprawnienia spawalnicze (MIG/MAG/TIG),
 • znajomość rysunku technicznego,
 • sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków,
 • gotowość do pracy w systemie zmianowym.

4. MONTER HYDRAULIKI SIŁOWEJ  

Opis pracy:

Montaż hydrauliki i elementów mechanicznych na zabudowach
 

Wymagania:

 • Umiejętność czytania schematów hydraulicznych
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
 • Doświadczenie w pracy na stanowisku montera
 • Umiejętności manualne
 • Doświadczenie w pracy z hydrauliką siłową mile widziane 

 

OFERUJEMY:

 • pracę w dobrze rozwijającej się firmie,
 • uczestniczenie w ciekawych projektach,
 • umowę o pracę,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • możliwość ubezpieczenia grupowego.

Aplikacje proszę przesłać na mail : kadry@dobrowolski.com.pl

 

Wysyłając do nas aplikację (CV, list motywacyjny, referencje) bardzo proszę o wpisane jednej lub obu poniższych zgód – tylko aplikacje zawierające ZGODĘ będą przyjmowane.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dobrowolski Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie, 67-400         ul. Obrońców Warszawy 26a moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji (CV, list motywacyjny, referencje) na potrzeby obecnie prowadzonego przez Spółkę procesu rekrutacyjnego zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r."

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dobrowolski Sp. z o.o. z siedzibą we Wschowie 67-400,        ul. Obrońców Warszawy 26a  moich danych osobowych i innych danych zawartych w mojej aplikacji (CV, list motywacyjny, referencje) na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Spółkę, zgodnie z postanowieniami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”) oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r."

 

 


 Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dobrowolski Sp. z o.o.. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Obrońców Warszawy 26a ,67-400 Wschowa 
- za pośrednictwem e-maila: kadry@dobrowolski.com.pl

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych.
Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wykonania naszych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z procesem zatrudnienia, w tym przede  wszystkim Kodeksu pracy (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz w celu zawarcia umowy o pracę (podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

b) przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

c) oceny kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja – jest to nam potrzebne do ustalenia czy jest Pani / Pan odpowiednim kandydatem do zatrudnienia w Dobrowolski Sp. z o.o. (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

d) prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawą prawną przetwarzania jest zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

e) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Dobrowolski Sp. z o.o. (podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych osobowych.
Będziemy przechowywać Pani / Pana dane osobowe do momentu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aplikuje, chyba że udzieliła Pani / Pana oddzielnej zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych procesach rekrutacyjnych, które będziemy prowadzić w przyszłości. W takim przypadku, Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 lat lub do chwili, gdy wycofa Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie.

Odbiorcy danych osobowych.
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Dobrowolski Sp. z o.o., takich jak: dostawcy usług IT, agencje rekrutacyjne, podmioty świadczące usługi archiwizacji i niszczenia dokumentacji. Takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie pisemnej umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. 
Przysługują Pani / Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

b) prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, 

c) prawo żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych, 

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych, 

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani / Pana danych osobowych ze względu na Pani / Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 

g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani / Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani / Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani / Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani / Panu tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Panią / Panem lub na podstawie Pani / Pana zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z nami na adres korespondencyjny lub na nasz adres e-mail (dane kontaktowe wskazane powyżej) oraz określić swoje żądanie w przesłanym wniosku. Zaznaczamy, że w celu sprawdzenia podstaw Pani / Pana zgłoszenia możemy poprosić o podanie dodatkowych informacji uwierzytelniających wniosek.

Prawo wycofania zgody.
W zakresie, w jakim Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani / Pana prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny lub na adres e-mail (dane kontaktowe wskazane powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu.
Ma Pani / Pan także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującym prawem.