Strona główna » Firma »Informacje o firmie

Informacje o firmie

Firma Dobrowolski Sp. z o.o.

Spółka Dobrowolski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wschowie, adres: ul. Obrońców Warszawy 26A, 67-400 Wschowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000055487, o kapitale zakładowym 18 065 000,00 zł, w całości opłaconym, posiadająca NIP 6971897585, REGON 411008408

Rozpoczęła swoją działalność 10 lutego 1998 r. Siedziba firmy znajduje się we Wschowie, w województwie lubuskim. Misją firmy jest dystrybucja wyrobów przemysłu motoryzacyjnego i związanego z tym przemysłem, a w szczególności zabudów samochodów ciężarowych.

Naszymi klientami są:

  • gospodarka komunalna, wodociągi i kanalizacja,
  • drogownictwo,
  • lotniska.

Naszą misję realizujemy poprzez:

  • współpracę handlową i kooperacyjną ze znanymi europejskimi firmami,
  • zakupy licencjii know-how,
  • wytwarzanie wyrobów we własnych zakładach produkcyjnych.    

ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016

Dobrowolski Sp. z o.o. funkcjonuje zgodnie z wymaganiami stawianymi przez System Zarządzania Jakością i posiada certyfikat ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016 w zakresie projektowania, produkcji, sprzedaży i serwisu pojazdów samochodowych oraz urządzeń specjalistycznych dla utrzymania dróg, lotnisk, mostów, gospodarki komunalnej, wodociągów i kanalizacji oraz cystern.