RODO

RODO


Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:
Dobrowolski Sp. z o.o.
ul. Obrońców Warszawy 26a, 67-400 Wschowa
Tel.: 65 540 36 14, e-mail: mail@dobrowolski.com.pl 


2. Celem zbierania danych jest realizacja zleceń i wystawianie faktur.


3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]).


4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń godnie z umową. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.


5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.


6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.


7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


8. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.