Strona główna » Projekty unijne »Opracowanie innowacyjnych cystern dwufunkcyjnych do czyszczenia kanalizacji i monitoringu sieci wodociągowej

Opracowanie innowacyjnych cystern dwufunkcyjnych do czyszczenia kanalizacji i monitoringu sieci wodociągowej

zdj. IMG_5222

Celem Projektu jest opracowanie innowacji produktowej 
w postaci cystern dwufunkcyjnych do czyszczenia i konserwacji kanalizacji: 3-osiowej o DMC 26T z recyklingiem wody i 2-osiowej o DMC 18T  z funkcją monitoringu sieci. Projekt jest ściśle zw. Z dotychczasową działalnością Wnioskodawcy. Pozwoli na wprowadzenie dotąd nieprodukowanych na rynku polskim uniwersalnych proekologicznych pojazdów komunalnych umożliwiających m.in. obniżenie kosztów eksploatacji, zwiększenie niezawodności oraz łatwości planowanych usług serwisowych.

 

PROJEKT O NUMERZE REJESTRACYJNYM 

POIR.01.01.01-00-1413/19 FINANSOWANY JEST PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

 

Projekt realizowany jest przez firmę Dobrowolski Sp. z o.o. 

Przyznane finansowanie projektu w wysokości: 1 978 744,30 zł

Czas realizacji projektu: 44 miesiące