Strona główna » Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk »Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk

Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk

zdj. eu1

 

Tytuł:  
„Opracowanie typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk”

Numer wniosku :
POIR.01.02.00-00-0288/16

Program:    
Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R, Program sektorowy: INNOMOTO, I Oś priorytetowa "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 Celem Projektu jest opracowanie kompletnego typoszeregu innowacyjnych pojazdów dla obsługi lotnisk pozwalającego na wykonaniu kompletu zadań, które konieczne są do utrzymania prawidłowego stanu płyty lotniska w okresie zimowym.

W skład planowanego do opracowania typoszeregu innowacyjnych pojazdów lotniskowych wejdą:
- oczyszczarka lotniskowa o innowacyjnym rozmieszczeniu podzespołów i    polepszonych parametrach pracy
- odladzarka o zwiększonej dokładności dozowania środka odladzającego oraz  unikatowej konstrukcji dysz
- kompaktowy pojazd hybrydowy łączący w sobie funkcjonalności oczyszczarki i  odladzarki

Wartość Projektu:                6 617 313,28 zł

Wartość dofinansowania :   4 193 215,02 zł