SK

zdj. IMG_5266

Asanační cisterny jsou určené k přepravě a sbírání tekutých nečistot.

Cisterny se upevňuji k rámu vozidla, mohou rovněž spolupracovat z hákovým a portálovým podvozkem. Nabízíme cisterny s objemem až 20m3 (montované na automobilech) a návěsy s objemem 30m3. V nádrži se vytváří podtlak nebo přetlak dle potřeby vypouštění nádrže. V naších konstrukcích jsou dostupná technická řešení: hydraulické zvedání a blokování dna, hydraulický pohon kompresoru, trojitý systém zabezpečení kompresoru proti zalití, dělená nádrž (komora s vodou) s využitím vysokotlakého čerpadla pro mytí nebo čištění kanalizačních vpustí, nádrž cisterny zvedaná hydraulicky.

Vybavení

– kompresor s dohodnutými parametry,
– sací hadice,
– zásobníky na hadice,
– trubkový stavoznak,
– výstražné osvětlení a jiné dohodnuté s uživatelem.

Ke stažení