ADR

zdj. Cysterny-specjalistyczne-ADR-nowe-zdjecie-str.-glo

Cisterny ADR jsou určené pro sklízení a přepravu odpadů nebezpečných látek. Jdou vyrobené ve třídě 3 a 9 ADR. Nasávání do nádrže probíhá díky vzniklému podtlaku a vypouštění hydrostatickým tlakem nebo vytvořeným přetlakem. Cisterny mají systém zabezpečení proti plamenům. Cisterny jsou vyráběné dle dokumentace schválené Dopravním Technickým Dozorem. V nabídce jsou cisterny s objemem 3 až 13 m3. Výkon kompresoru od 200 do 500 m3/h, nebo jiný dle dohody

Pozostałe w kategorii VODOVODY A KANALIZACE

ADR SK 581
ADR SK 131
ADR SK 121N