Home » PRODUKTY »VODOVODY A KANALIZACE »ADR SK 121N

ADR SK 121N

zdj. SK121-7

Plněné podtlakem určené pro sklízení a přepravu odpadů nebezpečných látek třídy 3 a 9 ADR. Cisterna označená kódem L4BH dle ADR

Válcová nádrž vyrobená z oceli odolné proti korozi s celkovým objemem 12 m3. Nádrž je uvnitř zpevněná obručemi a vlnolamy. Nádrž je nakloněná dozadu pod úhlem cca 4º. Přední část nádrže je podepřená sedlovou podpěrou s tlumícími podložkami, zadní část leží na čepech.

Uvnitř nádrže jsou umístěné vlnolamy s otvory umožňující odtékání produktu na 70% plochy průřezu nádrže. V přední horní části nádrže je pneumatický hladinoměr, uzavírací ventil chránící kompresor proti zaliti, pneumaticky řízený ventil zabezpečující nádrž a pojistný ventil s bezpečnostní deskou a manovakuometr. Vše uzavírá dno, ke kterému je přišroubovaný pneumaticky řízený vypouštěcí ventil a kulový ventil se spojkou KAMLOK 4”.

Kompresor

  • Výkon 4380 m3/h
  • Typ T-5395
  • Max. přetlak [MPa] 0,2
  • Max. podtlak [MPa] 0,095
  • Chlazení vzduchem

Pozostałe w kategorii VODOVODY A KANALIZACE

ADR SK 581
ADR
ADR SK 131